top of page

TỔ CHỨC

Kể từ khi thành lập vào năm 2010, ABVietFrance đã và đang tiếp tục phát triển và phát triển đúng hướng. Sự đa dạng trong đội ngũ của chúng tôi là một trong những nguồn tự hào lớn nhất của chúng tôi. Các thành viên của nó rất giỏi trong việc sử dụng tài năng và kinh nghiệm của họ để đóng góp vào thành công của chúng tôi.

BCH ABVietFrance 2017-2020.jpg

Các thành viên Hội đồng quản trị ABViet France

NGUYỄN Hải Nam -chủ tịch sáng lập

CHARPIOT Céline- Phó Tổng Thống

NGUYỄN Minh Tuấn- Phó Tổng Thống

NGÔ-ROCABOY Thiên Nga- Phó Tổng Thống

SAW Thành Huế - Phó chủ tịch

SAW Lê Thùy Dương - Tổng thư ký

NGUYỄN Minh Hạnh- Thủ quỹ

ĐINH Quảng Ninh- Người quản lý

bottom of page