top of page
1 (1).jpg

ABViet France có mặt trong nhiều sự kiện ở Châu Âu và Châu Á: hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội chợ, triển lãm thương mại, trình diễn thời trang, lễ hội, lễ hội, ca nhạc...

Đang tới

- 5Tháng 2/2023: VietFest Miss Xuân show - Hội Sinh Viên Việt Nam Tại Pháp (UEVF), Salle Wagram, Paris 

https://www.helloasso.com/associations/uevf-unions-des-etudiants-vietnamiens-en-france/evenements/billet-vietfest

- 26/02/2023: Tiệc Tết của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Toulouse (AEVTL)

- Ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023: Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương - CCIFV, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Ngày 10 tháng 3 năm 2023: Hội nghị và hội thảo "Build to last" - CCIFV, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • TIC Tac
  • LinkedIn
bottom of page