top of page

THANH NIÊN

Đoàn Thanh niên Năng động - Groupe Jeunes Dynamiques (JD) tập hợp các thành viên ở độ tuổi dưới 35. Mục đích của Đoàn Thanh niên là thúc đẩy sự tham gia của những người trẻ tuổi vào hoạt động và sự phát triển của hiệp hội theo các định hướng và giá trị chung, đồng thời tích hợp ý kiến và mối quan tâm nghề nghiệp của thành viên vào dự án của hiệp hội.
Trưởng Đoàn Thanh niên Năng động, thành viên của Hội đồng quản trị của hiệp hội, họp mỗi tháng một lần với thành viên của Đoàn.
Theo sở thích và nguyện vọng của các thành viên, Đoàn Thanh niên Năng động có thể đóng góp vào việc triển khai các dự án của hiệp hội hoặc các dự án do các công ty thành viên ủy thác; do đó các thành viên có được kinh nghiệm chuyên môn và có được các mối quan hệ  hữu ích cho sự hội nhập nghề nghiệp của họ.

Réunion ABViet France
Réunion ABViet France
Réunion ABViet France
Serving Food

Hãy xem
Đoàn Thanh niên Năng động

Jeunes Dynamique ABVietFrance 2023.jpeg

Các bạn trẻ của chúng ta đã có thể khám phá siêu thị Việt Nam Thanh Bình 

JD supermarché Thanh Binh.jpeg
JD C'est trop Bun.jpeg
bottom of page